İletişim Bilgileri

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

VİZYON
Eğitimde kalitesi ve başarıları ile fark yaratan, dayandığı değerlerden aldığı güçle geleceği kuşatan lider insanlar yetiştiren, ilkeliliği esas alan, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda eğitim öğretimi çağdaş bir altyapıyla evrensel standartlarda yürüten, ülkemiz ve dünyada örnek teşkil edecek bir kurum olmaktır.

MİSYON
Öğrencilerimizi, gelişimsel, bilişsel ve duyuşsal özelliklerine uygun bireysel programlar ile özgüven ve sorumluluk duygusu gelişmiş; mutlu, başarılı, sağlıklı, ilkeli, açık fikirli, araştıran, sorgulayan, iletişim becerisi gelişmiş, öz değerlendirme yapabilen, işbirliği ve takım çalışmasında aktif rol oynayan, yaratıcı ve eleştirel düşünen, cesaretli, çok yönlü gelişimi önemseyen, kendi sorumluluğunu alabilen, ulusal kültürümüzü benimsemiş, çağın ve geleceğin ihtiyaçlarına ayak uydurabilen, Atatürk ilke ve devrimlerine ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar olarak yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ
Aklın ve bilimin ışığında ilerleyen, yenilikçi eğitim anlayışını ve ‘’Seviye Eğitim Kurumları’’ kültürünü özümsemiş; sosyal, akademik ve kültürel alanda başarılı öğrenciler yetiştirmek.
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilke ve devrimlerinin izinden giderek geleceğe emin adımlarla yürüyen bireyler yetiştirmek.
Öğrencilerimizi; etik değerleri benimseyen, ailesine ve içinde bulunduğu topluma artı değerler katmayı misyon edinmiş bireyler olarak geleceğe hazırlamak.
Özveri ile çalışan, gelişime açık olan, çözüm odaklı, donanımlı, deneyimli ve alanında uzman bir kadro ile çalışmak.
Kaliteyi ön planda tutarak çağın gereklerine ayak uydurmak.