Eğitim Anlayışımız

‘’Bir insanı eğitmek, bir toplumu eğitmektir.’’ anlayışı, çalışmalarımızı şekillendiren temel felsefedir.

Öğrencilerimiz; 

  • akademik – sosyal becerilerine uygun ve nitelikli yetiştirilirler.
  • yaratıcı ve eleştirel düşünerek özgürce karar verirler, problem çözerler, araştırma yaparlar, yeni bilgiler üretirler.
  • eğitimde teknoloji entegrasyonu sayesinde 21. yüzyılın gerektirdiği bilişim becerilerini kazanırlar.
  • interaktif eğitim yaklaşımı ile bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri doğrultusunda kendi potansiyellerini keşfederler.
  • yaş gruplarına uygun çeşitli kulüp ve sosyal etkinlik çalışmalarına katılırlar ve bu sayede beceri ve kimlik gelişimlerini desteklerler.

Okullarımızda, öğrenme düzeyini ve öğrenmelerin kalıcılığını artıran Tam Öğrenme Modeli uygulanır. Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından sınıf içi ve dışı çalışmalarımızda çağdaş öğrenme yaklaşımları kullanılır.

Okul kurallarımız öğrenci, öğretmen, veli ve diğer çalışanlarımız olarak tüm okul toplumunu kapsar. Yönetici ve öğretmenlerimiz bu kuralların yerleşmesinde liderlik ederler.

“Aklın ve bilimin ışığında eğitim” diyerek çıktığımız bu yolda, öğrenciyi merkeze alan yaşam temelli eğitim anlayışımızla, öğrencilerimiz geleceğe hazırlanırlar.